Gradinita cu program prelungit

Dumbrava Minunata Giurgiu

Documente utile

DECLARATII DE AVERE
Declaratie avere MM
Declaratie avere CF

DECLARATII DE INTERESE
Declaratie de interese CF
Declaratie de interese MM

SITUATIE SALARII  LA 30 SEPT 2021

Salarii pag 1 #mce_temp_url#
salarii pag 2 #mce_temp_url#

Buget final pag 1
Buget final pag 2
Buget final pag 3

Adresa inaintare bilant finantare local 2020

bilant pag 1
bilant pag 2
bilant pag 3
bilant pag 5

executie extrabugetar 2020 pag 1
executie extrabugetar 2020 pag 2
executie extrabugetar 2020 pag 3
executie local pag 1
executie local pag 2
executie local pag 3
executie local pag 4
Buget extrabugetar final 2020 pag1
Extrabugetar final 2020 pag 2
Buget final 2020 local pag1
Buget final 2020 local pag2
Extrabugetar final 2020 pag 2
Venituri brute realizate de personalul gradinitei Dumbrava Minunata pag1
Venituri brute realizate de personalul gradinitei Dumbrava Minuanta pag2

BVC Buget stat pag 1
BVC Buget stat pag 2
BVC Buget stat pag 3
BVC EXTRABUGETAR 2022 pag 1
BVC EXTRABUGETAR 2022 pag 2
BVC Local 2022
DEC AVERE MM ANONIM
DECL AVERE cf ANONIM
DECL INT MM ANONIM
DECL INTERESE CFR ANONIM

CERERE DE INSCRIERE IN GRADINITA

- Descriere: formular tipizat al cererii de inscriere la gradinita

Documentele necesare înscrierii copiilor în unitate:
Cerere, formular tip,de înscriere ;
Adeverinţă privind încadrarea în muncă a  părinţilor, şomaj sau pensie;
Copie certificat de naştere al copilului;
Copie xerox de pe actul de identitate al părinţilor;
Fişa medicală; dovada de vaccinari si aviz epidemiologic.
Criterii de admitere (dacă numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri aprobat prin Planul de şcolarizare):
Prezenţa fraţilor mai mari în grădiniţa noastră;
Apropierea domiciliului de grădiniţa;
Apropierea locului de muncă al părinţilor de grădiniţă;
Părinţi cadre didactice.Dumbrava Minunata Giurgiu

sugestii-dumbrava-minunata