Gradinita cu program prelungit

Dumbrava Minunata Giurgiu

Documente utileBuget final pag 1
Buget final pag 2
Buget final pag 3

Adresa inaintare bilant finantare local 2020

bilant pag 1
bilant pag 2
bilant pag 3
bilant pag 5

executie extrabugetar 2020 pag 1
executie extrabugetar 2020 pag 2
executie extrabugetar 2020 pag 3
executie local pag 1
executie local pag 2
executie local pag 3
executie local pag 4
Buget extrabugetar final 2020 pag1
Extrabugetar final 2020 pag 2
Buget final 2020 local pag1
Buget final 2020 local pag2
Extrabugetar final 2020 pag 2
Venituri brute realizate de personalul gradinitei Dumbrava Minunata pag1
Venituri brute realizate de personalul gradinitei Dumbrava Minuanta pag2

CERERE DE INSCRIERE IN GRADINITA

- Descriere: formular tipizat al cererii de inscriere la gradinita

Documentele necesare înscrierii copiilor în unitate:
Cerere, formular tip,de înscriere ;
Adeverinţă privind încadrarea în muncă a  părinţilor, şomaj sau pensie;
Copie certificat de naştere al copilului;
Copie xerox de pe actul de identitate al părinţilor;
Fişa medicală; dovada de vaccinari si aviz epidemiologic.
Criterii de admitere (dacă numărul de solicitări depăşeşte numărul de locuri aprobat prin Planul de şcolarizare):
Prezenţa fraţilor mai mari în grădiniţa noastră;
Apropierea domiciliului de grădiniţa;
Apropierea locului de muncă al părinţilor de grădiniţă;
Părinţi cadre didactice.Dumbrava Minunata Giurgiu

sugestii-dumbrava-minunata